Diös investerar vid Holmtorget i Falun

Diös investerar vid Holmtorget i Falun

Transaktion

12 maj 2017

Diös förvärvar P-hus och lastkajsområde i anslutning till sina befintliga fastigheter vid Holmtorget i centrala Falun. Säljare är Falu kommun. Diös tar därmed ett större grepp över stadsutvecklingen i centrala Falun och området runt Holmtorget.

 

Utvecklingen av området sker i samarbete med Falu kommun. Lastkajsområdet bredvid Åhlénshuset, på Bergsskolegränd, är del av Falu kommuns fastighet Falun 7:7 och förvärvas genom tredimensionell fastighetsbildning. Totalt köper Diös en yta om ca 400 kvm. Området över lastkajen kommer takbeläggas, där delen under taket kommer att utvecklas av Diös. Falu kommun kommer fortsatt äga utrymmet på taket där de kommer att skapa en mötesplats med parkinslag. Byggstart planeras till augusti. P-huset ingår i en större plan som innebär att knyta samman p-huset med Hemköp genom en inomhusgång samt att bygga en ny vänthall för bussresenärer i anslutning till Knutpunkten. Det kommer även utvecklas kommersiella lokaler längs Holmgatan. Samtidigt som detta förvärv genomförs så pågår för närvarade en större upprustning av Bergströms Galleria som ligger i anslutning till Holmtorget. Planer finns också på att ge fasaden på fastigheten Gamla Bergsskolan 15, Åhlénshuset, ett lyft.

Oscar Lindqvist

World in Property
ol@worldinproperty.se