Diös i stor bytesaffär

Diös i stor bytesaffär

Transaktion

19 juni 2017

Diös förvärvar två kommersiella fastigheter om totalt ca 6 500 kvm samt avyttrar två lika stora bostadsfastigheter i en bytesaffär.

 

Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 110 miljoner kronor och för de avyttrade fastigheterna till 90 miljoner kronor. Tillträde sker den första oktober.

De två förvärvade kommersiella fastigheterna är belägna i centrala Umeå, intill Thule-huset. De två största hyresgästerna är Fitness 24 Seven och Max Matthiessen. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 8,5 miljoner.

De två avyttrade bostadsfastigheterna innehåller knappt 100 hyresrätter och är belägna i Ersboda, Umeå. De är fullt uthyrda och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 6,7 miljoner.

Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet ligger i linje med Diös senaste värdering. Transaktionen kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2017.

– Detta är ett led i vår strategiska inriktning kring stadsutveckling, där vi koncentrerar beståndet mot centrumnära fastigheter. Vi ser en stor möjlighet till att utveckla kvarteret kring Thule-huset i centrala Umeå och på så vis kunna ha ett ännu större fokus på lokal närvaro och god service , säger Göran Fonzén, affärsområdeschef, Diös Fastigheter Västerbotten.

– Med detta köp av fler bostäder får vi, en för oss, bättre fördelning mellan bostäder och kommersiella lokaler i vår fastighetsportfölj, samtidigt som vi frigör en del kapital som vi kan använda i vår omfattande portfölj av nyproduktionsprojekt, säger Erik Sällström, vice vd och investeringschef, Lerstenen.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se