Diös förvärvar två fastigheter i centrala Luleå
De förvärvade fastigheterna ligger på Skeppsbrogatan och Trädgårdsgatan och har en total uthyrningsbar yta motsvarande ca 4 300 kvadratmeter.

Diös förvärvar två fastigheter i centrala Luleå

Transaktion

10 februari 2022

Diös förvärvar två fastigheter, innehållande gymnasieskola och kontor, i centrala delarna av Luleå för 117,5 miljoner kronor.

Fastigheterna stärker Diös befintliga bestånd i staden och är strategiskt belägna mellan Diös nyproduktionsprojekt Västra Stranden och Luleå centrum.

Säljare är Nåiden Invest och Lulep AB. Tillträde sker den 1 mars 2022.

De förvärvade fastigheterna ligger på Skeppsbrogatan och Trädgårdsgatan och har en total uthyrningsbar yta motsvarande ca 4 300 kvadratmeter, ett hyresvärde på 7,2 miljoner kronor och hyresduration på 4,4 år. Fastigheterna är uthyrda till 100 procent, där de största hyresgästerna är det växande konsultbolaget Norconsult och gymnasieskolan Nordens Teknikerinstitut (NTI).

Transaktionen sker i bolagsform och kommer att redovisas under första kvartalet 2022.

– De fastigheter vi förvärvat kompletterar vår befintliga portfölj i Luleå och ligger strategiskt helt rätt mellan vårt nya stora projekt Västra Stranden och centrum. Det ger oss goda möjligheter att fortsätta växa i Luleå, som är under stark tillväxt, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se