Diös förvärvar för en halv miljard i Dalarna
Nordea-huset vid Stora Torget i Falun ingår i affären.

Diös förvärvar för en halv miljard i Dalarna

Transaktion

28 februari 2022

Diös köper tolv fastigheter i två städer för 564 miljoner kronor.

Fastigheterna finns i Borlänge samt Falun och innehåller bostäder, hotell och kommersiella lokaler och kompletterar Diös befintliga bestånd.

Säljare är Mecastell Förvaltnings AB och tillträde sker den 1 april 2022.

De förvärvade fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på motsvarande cirka 36 000 kvadratmeter, varav drygt hälften är bostäder. Det totala hyresvärdet är på motsvarande cirka 40 miljoner kronor och hyresdurationen är på 3,6 år.

Uthyrningsgraden för de kommersiella lokalerna uppgår till 95 procent och de största kommersiella hyresgästerna är hotell Scandic, Erlaskolan och Nordea. Transaktionen sker i bolagsform och kommer att redovisas under andra kvartalet 2022.

– Vi fortsätter förvärva strategiskt rätt fastigheter som både kompletterar vårt befintliga bestånd och stärker vår position i Falun och Borlänge. I Borlänge påbörjar vi flytten av högskolan in till centrum, och vi ser en ökad efterfrågan av både kommersiella lokaler och bostäder i samband med detta. Fastigheterna har stor potential, som ökar våra möjligheter att fortsätta skapa tillväxt och utveckla attraktiva kvarter och platser i båda städerna. Självklart är fredagens nyhet om Northvolts planer för en ny batterifabrik i Borlänge också mycket spännande, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.

(Se separat artikel i dagens World in Property om Northvolts köp av en fabrik i Borlänge).

– Med en redan stark närvaro i Falun och Borlänge och en strategisk inriktning om utveckling för båda städerna, är Diös helt rätt köpare av de fastigheter vi säljer, säger Stefan Ericson, Mecastell Förvaltnings AB.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se