Diös förvärvar för 810 mkr i Skellefteå
Förvärvet omfattar cirka 31 000 kvm fördelat på fyra fastigheter samt 9 000 kvm parkeringshus med tillhörande bostadsbyggrätt. Två av fastigheterna är nyproducerade.

Diös förvärvar för 810 mkr i Skellefteå

Transaktion

1 december 2021

Diös stärker sin position i Skellefteå och förvärvar Nordvestor Fastigheters fem centralt belägna fastigheter omfattande 40 000 kvm för 810 miljoner.

Förvärvet omfattar cirka 31 000 kvm fördelat på fyra fastigheter samt 9 000 kvm parkeringshus med tillhörande bostadsbyggrätt. Två av fastigheterna är nyproducerade.

Det årliga hyresvärdet uppgår till 57 mkr och uthyrningsgraden till 92 procent. Den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till 3,8 år och bland de största hyresgästerna är ICA, Tyréns och Systembolaget.

Fastigheterna som innehåller kontor, bostäder och urban service är centralt belägna och ligger i nära anslutning till befintligt bestånd i Skellefteå.

Transaktionen görs i bolagsform och kommer att redovisas under det första kvartalet 2022.

– Skellefteå är en stad i kraftig tillväxt där vi vill ha en ökad exponering. Förvärvet kompletterar och stärker vårt befintliga erbjudande. Vi ser en värdeskapande potential i beståndet genom till exempel nyttjande av bostadsbyggrätt, stordriftsfördelar inom förvaltningen samt hyresutveckling, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.

– Denna affär möjliggör för oss på Nordvestor att investera i nya fastighetsprojekt och på så sätt bidra positivt till Skellefteås fortsatta utveckling. Vi har stort förtroende för Diös och deras utvecklingsplaner för Skellefteå som stad och önskar dem varmt lycka till på deras fortsatta tillväxtresa, säger Pär Nordlund, VD, Nordvestor Fastigheter.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se