Diös förvärvar fastigheter för 170 miljoner
Diös köper en centralt belägen fastighet i Östersund om cirka 16 000 kvm.

Diös förvärvar fastigheter för 170 miljoner

Transaktion

9 december 2021

Diös förvärvar fastigheter för 170 miljoner i Östersund och Sollefteå.

 

Fastigheten i Östersund omfattar cirka 16 000 kvm och fastigheten i Sollefteå cirka 5 500 kvm. Säljare är Norells Fastighetsförvaltning och tillträde sker första kvartalet 2022.

Fastigheten i Östersund består av kontor, bostäder och urban service.

Fastigheten i Sollefteå innehåller bostäder och urban service.

Båda fastigheterna är centralt belägna i respektive ort.

Det årliga hyresvärdet uppgår till cirkaa 19 mkr, uthyrningsgraden till cirka 90 procent och den genomsnittliga kontraktslängden är ungefär tre år.

Av köpeskillingen erhåller säljaren cirka sex procent genom överlåtelse av Diös egna återköpta aktier. Transaktionen redovisas under det första kvartalet 2022.

– Vi fortsätter att förvärva fastigheter med starkt kassaflöde och utvecklingspotential. Fastigheten i Östersund stärker vår närvaro i centrum och kompletterar vårt bestånd och hyresgästerbjudande. Vi ser goda möjligheter att utveckla fastigheten för befintliga och nya hyresgäster samt att uppgradera bostäder, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se