Diös först ut i rapportfloden med urstarkt Q2 och halvår
– Flertalet lönsamma affärer och en stark underliggande marknad har drivit en positiv värdeutveckling och visar på goda utsikter framåt, säger VD Knut Rost. (Foto: Göran Strand)

Diös först ut i rapportfloden med urstarkt Q2 och halvår

Ekonomi

6 juli 2021

Diös överträffar förväntningarna på intäktstillväxt och ökar förvaltningsresultatet med hela 25,8 procent för Q2 2021.

 

 

Diös levererar ett mycket starkt resultat för Q2 och första halvåret 2021.

Hyresintäkterna uppgick till 504 miljoner kronor för andra kvartalet (450), en ökning med 12,0 procent jämfört med föregående år. För halvåret ökade intäkterna med 6 procent.

Driftnettot noterades till 353 miljoner kronor för Q2 (299), en uppgång med 18,1 procent mot förra året. 

Förvaltningsresultatet  för Q2 uppgick till 288 miljoner kronor (229), en ökning med hela 25,8 procent mot föregående år. För halvåret ökade förvaltningsresultatet med 13 procent till 519 miljoner kronor.

Resultatet före skatt för andra kvartalet var 555 miljoner kronor (75) och resultatet efter skatt blev 435 miljoner kronor (57), en kraftig ökning med 663,2 procent jämfört med föregående år. Resultat per aktie landade på 3,22 kronor (0,42). Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 84,9 kronor (73,8).

För halvåret uppgår överskottsgraden till rekordstarka 68 procent och fastighetsvärdet överstiger 26 miljarder kronor.
 

"Goda utsikter framåt"

– Flertalet lönsamma affärer och en stark underliggande marknad har drivit en positiv värdeutveckling och visar på goda utsikter framåt, säger VD Knut Rost och fortsätter:
 

– Jag brinner för ett modigt ledarskap och en affärskultur där våra medarbetare utvecklas, trivs och vill ta eget ansvar för att bidra till Diös tillväxt. Pågående trender och effekterna av pandemin leder till ett mer flexibelt arbetssätt och krav på hållbara affärsmodeller vilket vi alla måste anpassa oss till. Vi har en unik position på en het marknad med kompetenta och drivna medarbetare. Vi ska fortsätta ta vara på våra möjligheter, göra fler bra affärer, öka vår lönsamhet och därmed skapa ytterligare värde för våra aktieägare. 

Intäktstillväxten, som överträffade förväntningarna, kommentarar Knut Rost på följande vis:
 

– Vi tecknar hyresavtal på allt högre hyresnivåer. En stark utveckling i våra städer, samt att företag vill säkerställa sin positionering i staden, leder till en ökad efterfrågan inom både kontor och urban service. Tillväxten är starkast i de bästa lägena, med lokaler som signalerar varumärke och en stark identitet.

Knut Rost pekar även på att försäljningen av bostadsbyggrätter i centrala Sundsvall visar på attraktionskraften som finns inom segmentet bostäder och stärker bolagets plan att skapa ytterligare byggrätter. 

Diös aktie gick upp något under gårdagen då halvårsrapporten redovisades. Vid stängning var uppgången 1,88 procent.

Summering av första halvåret 2021 för Diös: 

• Intäkterna ökade med 6 procent och uppgick till 987 mkr (928)

• Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 519 mkr (458)

• Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 675 mkr (-143) och på derivat till 14 mkr (0)

• Resultat efter skatt uppgick till 957 mkr (246)

• Resultat per aktie uppgick till 7,07 kr (1,83)

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se