Diös först i världen med ramverk enligt EU-taxonomin
– Vi har under en lång period arbetat och skaffat oss kunskap kring regelverken, och det föll sig naturligt att uppdatera vårt gröna finansieringsramverk i linje med de nya kraven, säger Johanna Olofsson, Hållbarhetschef på Diös.

Diös först i världen med ramverk enligt EU-taxonomin

Ekonomi

9 november 2021

Diös etablerar det första finansieringsramverket som är i enlighet med EU-taxonomin och European Green Bond Standard.

 

Som första bolag i världen uppdaterar Diös sitt gröna finanseringsramverk att vara i enlighet med nuvarande EU-taxonomin och den av EU kommissionen föreslagna European Green Bond Standard. Finansiering av fastighetstillgångar och initiativ som kvalificerar för kraven i ramverket kommer ske genom obligationer, certifikat och gröna banklån.

– Vi har under en lång period arbetat och skaffat oss kunskap kring regelverken, och det föll sig naturligt att uppdatera vårt gröna finansieringsramverk i linje med de nya kraven. Att vi är först ut är givetvis en fjäder i hatten men finansieringsramverket handlar mer om vårt eget arbete om att ligga i framkant av utvecklingen samt vårt ansvar att bedriva en långsiktigt hållbar affärsverksamhet, säger Johanna Olofsson, Hållbarhetschef på Diös.

Erbjudandet är anpassat efter de föreslagna kraven och möjliggör emissioner av European Green Bonds, European Green Commercial Papers och European Green Loans när en extern granskning av en ackrediterad granskare finns tillgängligt, såsom European Green Bond Standard kräver.

Diös yttersta ambition är att obligationer under detta ramverk, utgivna innan en sådan extern granskning är möjlig, omklassificeras retroaktivt.

Kriterierna för vilka tillgångar och initiativ som kan finansieras inom ramverket följer EU-taxonomin inom områdena ’Construction and Real Estate activities’, ’Energy’ och ’Transport’ samt målen för ’Climate Mitigation’ och ’Climate Adaptation’.

Utöver dessa kriterier har ytterligare, men frivilliga, krav som går längre än vad EU-taxonomin kräver adderats i ramverket gällande miljöcertifiering, energi-prestanda i förhållande till gällande BBR-krav för nyproduktions samt energiprestanda för befintliga byggnader.

– Vi anser att klimatförändringarna är den viktigaste utmaningen som samhället står inför idag och den mest angelägna av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Klimatkrisen handlar inte bara om förändrade väderförhållanden, den handlar också om ekonomiska kriser kopplade till torra områden, livsmedelsproduktion, stigande havsvattennivåer, flyktingar etc. och den kommer att påverka och involvera ekonomiska och sociala aspekter lokalt i våra städer, nationellt såväl som globalt. Det är av yttersta vikt av Diös aktiviteter bidrar till en mer hållbar framtid, säger Rolf Larsson, CFO på Diös.

Det gröna finansieringsramverket har granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero Shades of Green och erhållit ”Medium Green” som helhetsbetyg.

Granskningen av styrning och rapportering har erhållit högsta betyget ”Excellent”.

Obligationserbjudande Diös har uppdragit Handelsbanken att utvärdera förutsättningarna att emittera ett grönt icke säkerställt obligationslån under det nya gröna finansieringsramverket. Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion komma att följa.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se