Diös flyttar huvudkontoret till Frösön

Diös flyttar huvudkontoret till Frösön

Uthyrning

11 februari 2016

I början av veckan flyttade Diös in i sitt nya huvudkontor på Frösön i Östersund. Flytten är en naturlig del i bolagets affärsstrategi som går ut på att ta en aktiv roll i stadsutvecklingen.

I början av veckan flyttade Diös in i sitt nya huvudkontor på Frösön i Östersund. Flytten är en naturlig del i bolagets affärsstrategi som går ut på att ta en aktiv roll i stadsutvecklingen.

– Vår vision är att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. För oss innebär det att fånga alla tillfällen att skapa de bästa förutsättningarna för våra hyresgäster att utveckla sin verksamhet. Genom en ständig förädling av vårt fastighetsbestånd, skapar vi värde för både hyresgäster, aktieägare och samhället i stort, säger Knut Rost, vd för Diös.

Det nya huvudkontoret är resultatet av ett ombyggnadsprojekt av en tidigare, till stor del outnyttjad fastighet vid Frösöbrons fäste. De vakanta ytorna har nu omvandlats till moderna och flexibla kontor om sammanlagt 140 kontorsplatser. I Diös gamla huvudkontorslokaler, som moderniserades för knappt två år sedan, flyttar Tillväxtverket in.

– Vår utgångspunkt vid alla ombyggnadsprojekt är att utforma lokalerna på ett så pass flexibelt, yteffektivt och hållbart sätt att de inte bara möter nuvarande, utan även framtida, hyresgästers behov, säger Knut.

Den nya besöksadressen är Fritzhemsgatan 1 A på Frösön i Östersund.

Visste du att vi har ett seminarie som lär dig grunderna när det gäller att hyra ut komersiella fastigheter? se seminarie: Hyresrätt: Grundkurs i hyresrätt för kommersiella lokaler.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För ytterligare information vänligen kontakta: Knut Rost, vd för Diös Telefon: 010-470 95 01 E-post: knut.rost@dios.se