Diös Fastigheters delårsrapport jan-sep 2022

Diös Fastigheters delårsrapport jan-sep 2022

Ekonomi

21 oktober 2022

Med en nettouthyrning på 20 mkr, en överskottsgrad som uppgår till 70 procent och en stärkt uthyrningsgrad om 91 procent levererar vi ett mycket bra operativt resultat för det tredje kvartalet.

 Vår handlingskraft och vårt starka kassaflöde gör oss rustade för ett nytt affärsklimat och en omvärld i förändring.

Perioden jan-sep 2022

 • Intäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 1 641 mkr (1 467)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent och uppgick till 868 mkr (780)
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 207 mkr (922) och på derivat 
 • till 117 mkr (21)
 • Resultat efter skatt uppgick till 944 mkr (1 359)
 • Resultat per aktie uppgick till 6,67 kr (10,05)
 • Tredje kvartalet 2022
 • Intäkterna ökade med 16 procent och uppgick till 559 mkr (480)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent och uppgick till 283 mkr (261)
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -432 mkr (242) och på derivat 
 • till 2 mkr (7)
 • Resultat efter skatt uppgick till -120 mkr (402)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,84 kr (2,98)

– Jag är stolt över vårt fokus på affärer och relationer, där vi fortsätter att leva nära både våra hyresgäster och våra banker. Våra starka huvudägare, våra kompetenta handlingskraftiga team och vår unika position på den expansiva marknaden i norra Sverige ger oss förutsättningar för en positiv framtid, där vårt fokus på ett fortsatt starkt kassaflöde skapar värden för våra hyresgäster, våra aktieägare och oss själva, säger Knut Rost, vd.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se