Diös avyttrar i Borlänge

Diös avyttrar i Borlänge

Transaktion

17 maj 2023

Fastighetsbolaget Diös avyttrar en hotellfastighet i Borlänge. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 14 000 kvm.

Fastigheten har ett hyresvärde om 13 mkr och en ekonomisk uthyrningsgrad som uppgår till 98 procent. Underliggande fastighetsvärde överstiger bokfört värde. Köpare är Midstar Hotels och frånträde sker 1 juni 2023.

Majoriteten av den avyttrade fastigheten innehåller hotell samt ett mindre antal bostäder. Största kommersiella hyresgäst är Scandic. Transaktionen sker i bolagsform och redovisas under det andra kvartalet 2023.

– Vi fortsätter att vara aktiva på transaktionsmarknaden och göra strategiska affärer som skapar utrymme för tillväxt och utveckling. Vi är väldigt glada att sälja till Midstar Hotels som arbetar fokuserat med hotellfastigheter och önskar dem varmt välkomna till Borlänge, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.

Midstar Hotels är ett fastighetsbolag som specialiserar sig på hotell med bestånd i Sverige, Norge och Danmark och vill ta ansvar för långsiktig hållbarhet och lönsamhet för hela affären.

– Borlänge är en spännande stad i tillväxt och vår nya fastighet passar vår portfölj väl. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla fastigheten tillsammans med våra hyresgäster, säger Marc Henriksen, Partner, Midstar Hotels.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se