Detta hände i Juli- sammanfattning av de största bransch-nyheterna Bland annat så har NCC sålt kontors- och handels-fastigheten Torsplan i Stockholm för 1 618 miljoner kronor. Bild: NCC

Detta hände i Juli- sammanfattning av de största bransch-nyheterna

Transaktion

5 augusti 2013

NCC säljer kontors och handels-byggnaden Torsplan, Atrium Ljungberg säljer PUB i Stockholm, Wihlborgs offentliggör obligationslåns-projekt om 1 miljard, och Alecta förvärvar Västerport på Kungsholmen. 

NCC har sålt kontors- och handelsfastigheten Torsplan i Hagastaden i Stockholm för 1 618 miljoner kronor. Köpare är KLP Fastigheter AB, som har ett preliminärt tillträde i slutet av fjärde kvartalet 2013. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 30 000 kvm varav ca. 22 000 kvm är kontor och ca. 8 000 kvm är handel, samt ett garage.

Atrium Ljungberg säljer PUB i Stockholm till AxFast AB. Varuhuset PUB, som ligger på Hötorget i centrala Stockholm, och omfattar totalt 16 800 kvm uthyrbar yta varav hälften är butiks- och restaurangyta och hälften består av hotellverksamhet. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde uppgående till 980 miljoner kronor. 

Tjänstepensionsbolaget Alecta förvärvar fastigheterna Lustgården 10 och Lustgården 18 på Kungsholmen i Stockholm från den av Credit Suisse förvaltade fonden CS Euroreal. Kontorsbyggnaderna omfattar ca. 21 600 kvm och affären sker som ett bolagsförvärv. 

Wihlborgs Fastigheter AB har framgångsrikt emitterat ett seniort säkerställt obligationslån. Lånebeloppet är enligt villkoren högst 1 000 miljoner kronor med en löptid om 18 månader. Obligationslånet löper med rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 1,20 procentenheter och har slutligt förfall den 12 januari 2015.

 

 

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelanden: Atrium Ljungberg, NCC, Wihlborgs, DTZ

För övrig information, kontakta: 

Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development, Tel: 070-177 16 74

Ingalill Berglund, VD Atrium Ljungberg, Tel: 0730-26 19 16, Email: ingalill.berglund@atriumljungberg.se

Agneta Jacobsson, VD DTZ i Sverige, Tel: 08-671 34 55 

Anders Jarl, VD Wihlborgs, Tel: 040-690 57 10, Email: anders.jarl@wihlborgs.se