Detaljplanen för Kristineberg får ja

Detaljplanen för Kristineberg får ja

Bostäder

20 oktober 2020

Arbetet med projektområdet Kristineberg har pågått under lång tid och nu har den första detaljplanen i området äntligen vunnit laga kraft.

Ingen har överklagat detaljplanen som antogs av kommunfullmäktige den 7 september.

- Vi är väldigt glada för att vi äntligen har en detaljplan som har vunnit laga kraft, säger Parisa Liljestrand , kommunstyrelsens ordförande. Det här är ett av kommunens största utvecklingsområden, där vi har ett stort fokus på hållbarhet. Vi ser framför oss ett område där natur, rekreation, miljötänk går hand i hand med vad ett modernt boende erbjuder. Det blir en stadsdel i skogen.

Den första etappen i Kristineberg som ligger längst norrut i området, närmast centrum, innehåller cirka 800 bostäder både lägenheter och småhus samt lekplats, förskola, torg, parkmark och mycket naturmark.

Stora delar av områdets vackra hällmarker kommer att bevaras enligt Kristinebergs miljöprogram som ställer stora krav på hållbarhet och rekreation. Kristinebergprojektet är tänkt att tillgängliggöra och öka möjligheten för friluftsliv i området och i omgivande natur med bland annat den närliggande Roslagsleden.

Går allt enligt plan kan kommunen börja bygga ut vägar och annan infrastruktur under nästa år och så att de första Kristinebergsborna kan flytta in ett par år senare.

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till centrala Vallentuna, mellan Påtåker och Bällsta. Stadsdelen är ett av Vallentunas större utvecklingsområden. När hela området är utbyggt kommer det att rymma cirka 1800 bostäder, flera skolor, torg och lekplatser.

Ps. Ni vet väl att vi har en konferens till våren som tar upp Vallentunas Stadsutveckling

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se