Detaljplan får klartecken – HSB utvecklar bostäder

Bostäder

18 september 2020

I somras tog Nykvarns kommunfullmäktige beslut om ny detaljplan för gamla idrottsplatsen i centrala Nykvarn.

Den nya planen tillåter bostadsbebyggelse med två-fyra våningar och möjlighet till ytterligare etagevåning på del av byggnader.

HSB har tillsammans med Nykvarns kommun utvecklat området. Planförslaget har justerats i flera omgångar för att nå fram till en överenskommelse. Den fastlagda planen är att bygga ca 90 lägenheter. Cecilia Högberg, vd för HSB Södertälje ser fram emot etableringen i Nykvarn:

‑ Vi är glada över att planen nu har vunnit laga kraft. Vi har haft en bra dialog med kommunen för att nå fram hit och vi är övertygade om att vi kan erbjuda ett omtyckt och centralt boende för Nykvarnsborna, säger Cecilia Högberg.

‑ HSB har varit lyhörda under processens gång och visat prov på stor fingertoppskänsla och flexibilitet kring denna historiska plats i Nykvarn. Samarbetet har lett fram till en detaljplan som fungerar för både dem och oss, säger kommunens samhällsbyggnadschef Bengt Andersson.

Projektledare Johan Elfving från HSB ProjektPartner, tror att det kan finnas många i Nykvarn som är beredda att sälja sin villa och flytta till en lägenhet här.

‑ Vi kommer i god tid gå ut med information om hur man ställer sig i kö och blir medlem i HSB, säger Johan Elfving.

Säljstart är planerad till våren 2021. Först därefter påbörjas byggarbetet.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se