De väljer GoCo Health Innovation City
Bild: GoCO

De väljer GoCo Health Innovation City

Uthyrning

1 december 2022

Promimic AB utvecklar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration till ledande företag inom tand- och ortopediska implantat. Nu står det klart att bolaget kommer att flytta till ett nybyggt kontor och laboratorier i GoCo Health Innovation Citys signaturbyggnad GoCo House.

Promimic, som är inne i en stark tillväxtfas, är ett av spjutspetsbolagen som kommer att flytta till GoCo Health Innovation City under 2023. Huvudprodukten HAnanoSurface har utvecklats från spetsforskning vid Chalmers tekniska högskola i Sverige. Tekniken har visat sig förbättra osseointegrationen i över 30 vetenskapliga studier och med över 700 000 implantat i klinisk användning.

Bolaget kommer att flytta till ett nybyggt kontor i GoCo House och ha en yta på cirka 630 kvadratmeter inklusive laboratorier. Flytten planeras vara genomförd i december 2023 och samlar Promimics verksamhet under ett och samma tak. Samtliga medarbetare i Sverige kommer att samlas i det nya aktivitetsbaserade kontoret, lokalen kommer även att inrymma flera, för verksamheten, specialanpassade laboratorier.

- Vi är mycket glada över att nu ta ytterligare ett stort steg på vår tillväxtresa och förverkliga ett kombinerat kontor och laboratorier i världsklass. Det nya kontoret är beläget i GoCo House, som är signaturbyggnaden i GoCo Health Innovation City. Byggnaden är helt ny och Promimic har själva varit med att utforma kontor och laboratorier helt utifrån våra behov och kommer bland annat inkludera förstklassiga laboratorier, flexibla samarbetsytor och en fantastisk arbetsmiljö, säger Magnus Larsson, VD, Promimic.

Det nya huvudkontoret är placerat i GoCo House. Kontoret byggs för att etablera en ny nivå av flexibilitet för bolagets arbetsmiljöer som möter medarbetarnas många olika behov för samarbete, socialt umgänge, eget fokusarbete, projektarbete och utvecklingsarbete. Det nya kontoret och de nya laboratorierna är aktivitetsbaserade och anpassat för att fylla alla behov för Promimics medarbetare.

- Vi är otroligt glada över att Promimic väljer att etablera sin verksamhet i GoCo Health Innovation City. Med Promimic samlar vi stor kunskap och kompetens som ger ett värde till hela ekosystemet. Vi tror på tanken om att samla olika aktörer och människor inom life science för att därifrån skapa nya samarbeten och synergieffekter. Vår ambition är att lägga grunden för ett bra kunskapsutbyte och ge drivkraft åt nya samarbeten och idéer. Det är därifrån vi sen kan se nya lösningar växa fram på de hälsoutmaningar världen står inför, säger Jonas Obert

- Promimic finns idag på AstraZenecas BioVentureHub, ett ställe vi är supernöjda med. Bolaget är inne i stark tillväxtfas och kommer att växa ur lokalerna på BioVentureHub. Att flytta till GoCo Health Innovation City, som ligger strax intill AstraZenecas BioVentyreHub innebär att vi får mycket goda förutsättningar för vår fortsatta expansion. Det knyter oss även fortsättningsvis till Göteborgs ledande life science-kluster, vilket ytterligare understöder vår utvecklingsintensiva verksamhet och vår ambition om att bli en global ledare inom vårt specialområde med ytmodifiering av medicinska implantat och biomaterial och för att utveckla nya produkter och supportera våra kunder ännu bättre, avslutar Magnus Larsson.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se