De vinner stor markanvisningstävling i Lund

De vinner stor markanvisningstävling i Lund

Stadsutveckling

23 juni 2022

Hållbarhet i fokus när Liljewall vinner i Brunnshögs största markanvisningstävling

Två kvartersbyggrätter om totalt 22 500 kvm låg i potten när Lunds kommun i början av året utlyste Brunnshögs mest omfattande markanvisningstävling Patentkvarteren22. Nu står det klart att ett av de vinnande kvarteren utvecklats av Liljewall i team med HSB, Sweco, Utopia Arkitekter och KAMOMA landskap. Förslaget präglas av höga ambitioner att förverkliga framtidens klimatneutrala byggande och innehåller blandade boendeformer, arbetsplatser och lokaler.

Den nya bebyggelsen ska inte bara vara hållbar, utan det ska även synas att den är det. Förslaget med Liljewall som ankararkitekt signalerar social och ekologisk hållbarhet och präglas av lustfylldhet. Det har en behaglig skala och ett tydligt arkitektoniskt grepp för hela kvarteret. Man kan hitta variation utan att det känns rörigt. Kvarteret utgörs av en aktiv bottenvåning, en lugn harmonisk mellandel och ett variationsrikt taklandskap.

Material och färgskala tar avstamp i den lokala traditionen med jordiga toner och lera som basen i det byggda, antingen i bränd form, exempelvis tegel, eller som s.k. rammad jord. Lokala schaktmassor kan då användas för att minimera transporter och energi till teglets förbränning. Mot innergården dominerar trä som material för att skapa en mjukare sida som harmonierar med gårdsutformningen. 

Ett kvarter - många insatser för hållbarhet 

Med varierade bostadsstorlekar lockar kvarteret olika målgrupper i livets olika faser och bidrar till generationsöverskridande gemenskap. Som en del i utvecklingen av socialt hållbart boende för kvarteret görs även plats för en filial till HSB:s forskningsarena knuten till Chalmers i Göteborg, HSB Living Lab. Med sin placering i en lättillgänglig lokal mot gatan bidrar verksamheten till nyfikenhet, kunskap och stadsliv.

Att skapa en grönare och skönare boendemiljö är också något som präglat kvarteret. Genom att öppna upp för vertikala växthus med plats för odling och växtlighet i anslutning till kvarterets trapphus skapas, utöver en hälsosam och inbjudande vistelsemiljö, kommunikationsytor med genomsikt mellan gata och gård. Växthusen binder ihop gata med gård, verksamheter med bostäder och människor från kvarterens alla delar. Här möjliggörs och uppmuntras både inom- och utomhusodling och på den gemensamma gården blir odlingen ett bärande inslag i gestaltningen. Här bidrar odlingsanläggningar på alla våningsplan till att stärka engagemang och gemenskap och ger upp till 17 skördar per år, ett viktigt tillskott i form av närodlad mat året om.

Juryns motivering

Ett genomarbetat förslag som andas klimatneutralitet, hållbarhet i flera dimensioner och – framför allt – Brunnshög. Juryn anser att förslaget lyckats tolka den ”enhetliga oenhetligheten” väl och uppskattade särskilt hur man – med hjälp av arkitekturen – gestaltat den mjuka övergången mellan gata och park, som blir en signatur för hela kvarteret. Juryn ser fram emot att i framtiden mötas upp vid Patentslingan för att uppleva en härproducerad fasad och samtidigt besöka Lunds nya arena för framtidens boendemiljö: Living Lab i Brunnshög. 

- Vi är superstolta över vinsten och att få agera ankararkitekt i ett kreativt samarbete med KAMOMA, Utopia Arkitekter och Sweco. Med vår kund HSB kommer vi tillsammans bidra till den hållbara, innovativa och blandade stadsdel som Brunnshög är, säger Tina Francke, kontorschef på Liljewall.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se