De vann tävlingen om bostadshus i klassisk stil
Förslaget Nya Tider - Eviga Ideal vann tävlingen om att bygga bostäder i klassisk stil i Upplands Väsby. (Arkitekt: Odinviken)

De vann tävlingen om bostadshus i klassisk stil

Bostäder

11 november 2021

Sekelporten, i samabete med Sveafastigheter, får bygga ett hyreshus i klassisk stil i Upplands Väsby. Detta sedan man vunnit den speciella markanvisningstävlingen.

Sekelportens och Sveafastigheters hus kommer att innehålla 144 hyreslägenheter längs Mälarvägen i Upplands Väsby.

Kommunen gick tidigare ut med en uppmärksammade tävlingen om att bygga nya bostadshus i klassisk stil.

Sekelportens och Sveafastigheters vinnande förslag, Nya Tider - Eviga Ideal, använder tre historiska stilar; nyrenässans, jugend och 20-talsklassicism.

Sekelporten utvecklar hållbara bostäder byggda i klassisk och tidlös stil som tar lärdom av den vackra arkitekturen från epokerna under 1880–1929 på tillväxtmarknader i Sverige.

Det finns en växande efterfrågan på arkitekturstilar från nyrenässansen, jugend, nationalromantik och 20-talsklassicism. Sekelporten möter efterfrågan genom att blicka tillbaka över svensk arkitekturhistoria och identifierar de specifika element som ligger till grund för dess upplevda skönhet.

– Sekelporten verkar enligt en evighetsprincip, vi bygger så vackra bostäder att de aldrig kommer rivas. Med andra ord utvecklar vi bostadshus som är hållbara över tid. Vi blickar tillbaka för att finna den bästa vägen framåt helt enkelt, säger Andrea Mattsson, Affärsutvecklare på Sekelporten.

Sekelporten är övertygade om att deras unika bostadsfastigheter med fokus på klassisk arkitektur kan bidra till att uppnå social hållbarhet och till en tryggare, livligare och inte minst vackrare stad.

Tack vare husens fasadindelning med tydlig sockelvåning med lokalytor skapas naturligt attraktiva och levande gaturum där människor vill vistas.

Inspirationen från klassisk kvartersstruktur med slutna och upplysta innegårdar bidrar till trygghet och gemenskap bland de boende.

Oskar Weinmar (M) är kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby och förklarar att tävlingen och dess vinnare är ett resultat av en medborgardialog med Väsbybor.

– Vi upplever att det finns en längtan efter en annan gestaltning än den som växt fram under de senaste decennierna. Vi gick till val på att bygga i klassisk stil, fick väljarnas förtroende och nu genomför vi det. Nu välkomnar vi Sekelporten till Upplands Väsby, säger Oskar Weinmar.

Arkitekten bakom Nya Tider - Eviga Ideal är Nils Freckeus, VD och grundare av Odinviken.

– Intresset för traditionell arkitektur i Upplands Väsby gladde mig oerhört då det råkade sammanfalla med mitt eget. Från djupet av mitt hjärta hoppas jag att väsbyborna blir nöjda med resultatet, säger Nils Freckeus.

Projektet görs i samarbete med Sveafastigheter som sköter projektering och förvaltning åt Sekelporten.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se