De lämnar Amastens styrelse Foto: PIxabay

De lämnar Amastens styrelse

Personnytt

1 november 2019

Nu lämnar två av styrelseledamöterna sina uppdrag, anledningen till beslutet är att bolagen de företräder har sålt aktieinnehavet i Amasten.

Styrelsen i Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har idag blivit informerade av Elias Georgiadis och Stig Svedberg att de lämnar sina uppdrag som styrelseledamöter.

- Vi tackar Elias och Stig för deras insatser i Amasten, säger Rickard Backlund, styrelseordförande i Amasten Fastighets AB.

Efter att Elias Georgiadis och Stig Svedberg avgått består styrelsen av

Rickard Backlund, styrelseledamot och ordförande,Peter Wågström, styrelseledamot Magnus Bakke, styrelseledamot och medlem av revisionsutskottet, Jenny Wärme, styrelseledamot Jonas Grandér, styrelseledamot, Bengt Kjell, styrelseledamot, Jakob Pettersson, styrelseledamot.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se