De känner mest oro för minskat byggande

De känner mest oro för minskat byggande

Stadsutveckling

1 juni 2023

En ny Sifoundersökning gjord på uppdrag av maskinuthyrningsföretaget Cramo visar vilka som känner mest oro för minskat byggande.

– När byggandet stannar av riskerar vi ökad bostadsbrist, fördjupad lågkonjunktur och större arbetslöshet. Därför uppmanar vi staten, kommuner och regioner att våga fortsätta investera i byggande, säger Ola Rantatalo, kommunikationschef för Cramo.

I en Sifoundersökning som gjordes på uppdrag av maskinuthyrningsföretaget Cramo fick 1 000 svenskar frågan "Är du orolig över att byggtakten i Sverige stannar av under 2023?". Över hälften, 56 procent, svarade nej. Drygt var tredje svensk, 34 procent, uppgav att de var oroliga över att byggtakten stannar av och av dem uppgav 7 procent att de är mycket oroliga.

I åldersgruppen 18–29 år uppgav 27 procent att de är oroliga och i åldersgruppen 30–49 år var motsvarande siffra 34 procent. I åldersgruppen 50–64 år uppgav 38 procent att de är oroliga och i åldersgruppen 65–79 år var motsvarande siffra 37 procent. Fler män än kvinnor uppgav att de är oroliga, 40 procent jämfört med 29 procent.

– Det är svåra tider för byggbranschen just nu. Samtidigt ser vi att fler aktörer vill utforska nya lösningar för att kunna bygga smartare och mer kostnadseffektivt. Det är en positiv utveckling för både branschen och samhället, säger Ola Rantatalo, kommunikationschef för Cramo.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se