De får rita F2 på Masthuggskajen
LINK Arkitektur har valts ut för den fortsatta utvecklingen av Masthuggskajens nya landmärke i centrala Göteborg. (Bild: Visulent/LINK)

De får rita F2 på Masthuggskajen

Stadsutveckling

24 januari 2022

Nu är det klart vilket arkitektkontor som får uppdraget att rita kvarteret F2 på Masthuggskajen i Göteborg.

Fyra arkitektfirmor har varit med i det parallella arkitektuppdraget avseende kvarteret F2 på Masthuggskajen, Göteborg.

LINK Arkitektur gick vinnande ur tävlingen och ska nu tillsammans med Riksbyggen, Elof Hansson Fastigheter och Göteborgs Stad genomföra projektet. På tävlingstomten kommer ett nytt kvarter med 16 våningar att uppföras.

LINK Arkitekturs vinnande förslag ”Port Side Residence” hämtar inspiration från viktiga hamnstäder som New York, Rotterdam, Hamburg och London. Genom stora horisontella öppningar ges vida panoramautsikt och hjälper byggnaden att stadigt förankra sig på platsen.

Fasaden föreslås en beklädnad i mörkbrunt tegel, detaljer av brons och cederträ som klär öppningarna.

– Det känns oerhört spännande att få vara med och bidra i utvecklingen av Masthuggskajen tillsammans med Riksbyggen och Elof Hansson, särskilt med ett projekt som blickar ut mot omvärlden och knyter an till platsens historia, säger David Saand ansvarig arkitekt och regionchef på LINK Arkitektur i Göteborg.

I den nedersta våningen ges det plats åt restauranger, kaféer och butiker för att stötta ett färgstarkt och levande gatuplan. Mot nya Masthuggsparken finns generösa uteserveringar med sol från morgon till kväll. Ovanför bottenvåningar får göteborgarna några av stadens finaste hyres- och bostadsrätter, där merparten är ljusa hörnlägenheter. Från takterrasser, vindskyddade loggior och generösa balkonger har alla en magisk utsikt över hamn och stad.

Helheten blir en lokalt förankrad byggnad som samtidigt vill hävda sig i ett internationellt sammanhang.

– Vi har nu tagit ett stort steg på vägen för ett genomförande av projektet. Riksbyggen vill vara med och skapa ett levande kvarter med både bostäder och kommersiella lokaler. Det blir också ett högt hus och det ställer stora krav på den arkitektoniska utformningen. Utsikten från huset kommer att bli fantastisk, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef, Riksbyggen Bostad i Göteborg.

Projektet genomförs som en tredimensionell fastighetsbildning, vilket innebär att Riksbyggen och Elof Hansson delar fastigheten horisontellt.

Plan 0–7 ägs av Elof Hansson och plan 8–16 ägs av Riksbyggen. Sammanlagt omfattar projektet ca 15 000 kvm BTA, varav 4 000 kvm lokaler, och rymmer ca 110 bostäder.

– Vi är mycket nöjda med vårt val av arkitekt för att gestalta byggnaden och att tillsammans med Riksbyggen tillföra nya bostäder och en hållbar fastighet med urban karaktär till området, säger Daniel Holmén, fastighetsutvecklingschef, Elof Hansson Fastigheter.

"Förslaget är ett fint svar på uppgiften att skapa ett högre bostadshus på denna plats i Göteborg och inom detaljplanen för masthuggskajen-området. Den föreslagna utformningen är välfunnen både ur ett stadsbyggnadsperspektiv och ur ett bostadsperspektiv. Genom konceptet att bryta upp huskropparna i två volymer och förskjuta dessa, skapas en relation till Första Långgatan som stödjer gatans karaktär av stadsboulevard, samtidigt som volymerna markerar mötet med Masthuggsparken och Masthuggstorget. Bottenvåningen ansluter väl till omgivande gator och parkrum med sin publika karaktär, inbjudande utformning och tidlösa materialval. Förslagets höga hållbarhetsambitioner möjliggör ett minimalt klimatavtryck och blir fint tillskott i stadsdelen” skriver juryn i sin motivering.

– Det är roligt att se att det arbetssätt vi haft leder fram till en arkitektur som möter stadens ambition om att vara en modig förebild inom arkitektur med långsiktiga värden. Genom att arbeta tillsammans i en öppen workshop- och samverkansprocess hjälps vi åt att höja nivån på arkitekturen och skapa ett ovärderligt kunskapsutbyte mellan Stadsbyggnadskontoret, arkitekter och byggaktörer, säger Anna Berencreutz, Stadsbyggnadskontoret Göteborg.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se