De får bygga Infinity i Hagastaden åt Castellum
Det blir RO-Gruppen som bygger kontorshuset Infinity åt Castellum. (Illustration: Walk the Room)

De får bygga Infinity i Hagastaden åt Castellum

Ekonomi

11 mars 2022

Nu är det klart vem som får bygga Castellums 14-våningars kontorhus i Hagastaden i Stockholm.

RO-Gruppen och Castellum ska i samverkan uppföra kontorsfastigheten Infinity i Hagastaden, Stockholm.

Projektet omfattar 26 000 kvm, har ett genomgående hållbarhetsfokus och ska stå klart 2025.

Ordervärdet uppgår till cirka 615 miljoner kronor. I en samverkansentreprenad ska RO-Gruppen och Castellum uppföra kontorsfastigheten Infinity, på ett centralt läge i den nya innerstadsdelen Hagastaden i Stockholm.

Projektet är Castellums största i området. Infinity erbjuder cirka 20 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 14 våningsplan inklusive källarplan. I markplan återfinns café och service och invändigt byggs moderna kontor med stor flexibilitet. Unika arbetsytor kommer även erbjudas hyresgästerna utomhus.

– Vi är väldigt glada över det förtroende vi fått av Castellum i och med valet av oss som entreprenör. Projektet utförs i samverkan där vi i nära samarbete med Castellum ska förverkliga visionerna och uppföra en modern och innovativ kontorsbyggnad tillsammans, säger Lars Westman på RO-Gruppen Stockholm.

Projektet har en stark miljöprofil och ska byggas enligt miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad Guld samt WELL. Dessa syftar till att minska miljöbelastningen och skapa en arbetsmiljö som bidrar till förbättrad hälsa och välmående för alla som vistas i bebyggda miljöer. Därtill är klimatsmarta lösningar en naturlig del av fastigheten, precis som strävan mot koldioxidneutralitet.

– Infinity är ett lika delar spännande som utmanande projekt vad gäller storlek, logistik och höga miljömål. Både vi på RO-Gruppen och Castellum har bred erfarenhet av att bygga fastigheter med omfattande hållbarhetsåtgärder och certifieringar. I detta projekt ligger fokus på människorna som ska vistas där och på att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt, säger Olle Forsberg på RO-Gruppen Stockholm.

Byggstart sker under 2023. Projektet beräknas stå klart under 2025.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se