De bygger SKF:s nya huvudkontor Foto: SKF

De bygger SKF:s nya huvudkontor

Stadsutveckling

9 april 2019

Nu står det klart vilka som tecknat avtal om byggnationen av SKF:s nya huvudkontor i Gamlestan i Göteborg.

Veidekkes dotterbolag BRA Bygg har tecknat avtal om byggnation av nytt huvudkontor för SKF.

SKF:s nya huvudkontor kommer att inrymmas i bolagets gamla centrallagret och blir därmed kvar i ”SKFs vagga” i Gamlestaden. Det är en omfattande ombyggnation för att anpassa byggnaden till SKF:s behov och arbetssätt. Ombyggnationen är på ca. 16 000 kvadratmeter.

- Vi har utvärderat olika alternativ, men att återanvända och bygga om det tidigare Centrallagret är det klart mest fördelaktiga. Vi utnyttjar befintliga lediga lokaler, skapar nya förutsättningar för arbete över verksamhetsgränserna och stimulerar effektivt samarbete och kommunikation. Dessutom blir byggnaden mer yt- och energieffektiv, säger Christian Johansson på SKF.

En hållbar arbetsmiljö enlig LEED Gold

Huset kommer att präglas av ljusa och öppna utrymmen anpassade för möten, samarbete och projektaktiviteter, men även för enskilt och ostört arbete. Byggnaden kommer att byggas enligt hållbarhetsklassning LEED nivå Gold, med lösningar som minskar energianvändningen och med målet att öka välbefinnandet för de som vistas i byggnaden.

Byggnaden skall stå klar för inflyttning under sommaren 2020.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se