Då står Forskaren klar för inflytt
Bild: Siarhei Thor Fedatsenka

Då står Forskaren klar för inflytt

Uthyrning

12 januari 2023

Forskaren, som blir Hagastadens nya destination för life science, står klar för inflytt under december 2023. Mitt i hjärtat av Stockholms vetenskapsstad på Hagaplan 1 flyttar världsledande aktörer in och bidrar till den nya hållbara mötesplatsen för innovation och utveckling.

Vectura Fastigheter fick i augusti 2018 markanvisningen från Stockholms Stad för Kvarteret Forskaren i centrala Hagastaden. I oktober 2020 produktionsstartades Forskaren och sedan dess har byggarbetet gått enligt förväntad tidplan. Stockholms Stad efterfrågade en attraktiv och levande byggnad, vilket Vectura verkligen tagit fasta på, för såväl hyresgäster som allmänheten.

I Forskaren kommer forskning, akademi och näringsliv samlas med allmänheten genom restauranger och kulturupplevelser. Urban Deli etablerar en ny enhet med en kombination av matbutik, saluhall, restaurang och bar vilken håller öppet under veckans alla dagar. Tekniska museet öppnar en filial tillsammans med Karolinska Institutet, vilken ämnar väcka intresse för life science och innovation bland allmänheten.

- Det är fantastiskt roligt att det nu närmar sig inflytt för de första hyresgästerna till Forskaren. De aktörer som flyttar in i huset kommer i allra högsta grad bidra till vår vision med huset och vi ser ett fortsatt mycket stort intresse för de vakanta lokalerna. Jag ser mycket fram emot att se de sista pusselbitarna falla på plats under året och se byggnaden färdigställas. Forskaren kommer skapa liv i Hagastaden och på ett naturligt sätt knyta samman näringsliv, forskning och akademi, säger Micael Averborg, Affärsutvecklingschef på Vectura.

Hyresgästerna i Forskaren består av världsledande verksamheter inom life science-sektorn. Vid årsskiftet 2022–2023 uppgick uthyrningsgraden till 70% med hyresgästerna Elekta, ABC Labs, ITBMed, Sand Cilnic, Atlas Antibodies, Tekniska museet, Urban Deli samt The Park. The Park står för co-working ytorna och fokuserar på att främja utveckling och tillväxt i företag av olika storlekar inom life science-branschen. Etableringen av både co-working och community i byggnaden bidrar till Forskaren som Hagastadens nya vardagsrum, där utbyte av idéer och erfarenheter möjliggörs mellan människor inom branschen. Under ett och samma tak kan möten ske under en frukost eller lunch, ett event, en utställning eller en inspirationsföreläsning, under veckans alla dagar.

För Atlas Antibodies är flytten till nytt huvudkontor ett viktigt steg i vår progressiva tillväxtstrategi. I Forskaren ges vi fördelar genom ett toppmoderna faciliteter och en stimulerande vetenskaplig miljö, samtidigt som vi bidrar till att Forskaren blir en livfull och progressiv hub inom kommersiell biotech- och hälsovetenskap. Här ges vi de perfekta förutsättningarna för samverkan inom Solnas life science-nav när genom etablering i samma byggnad som våra kunder och partners i den akademiska forskningen, säger Nille Klæbel, Grupp-VD på Atlas Antibodies.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se