D. Carnegie tar in en miljard Foto: D. Carnegie

D. Carnegie tar in en miljard

Ekonomi

28 februari 2018

Bolaget vill göra en emission och ta in medel för renovering av befintligt bestånd, men även för nya fastighetsköp.

 

Styrelsen för D. Carnegie & Co AB har beslutat att genomföra en företrädesemission om 1 013 miljoner med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 23 februari 2018. Emissionen garanteras av Bolagets största aktieägare Vega Holdco S.à r.l.

Pengarna som kommer in går bland annat till att renovera beståndet. I december 2017 förvärvade bolaget 1 420 lägenheter i Stockholmsområdet och 749 lägenheter i Västerås till ett totalt marknadsvärde om 3 235 miljoner. D. Carnegie & Co ser potential för ytterligare investeringar i form av den löpande renoveringsprocessen i fastighetsportföljen och, potentiellt, ytterligare förvärv.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se