D Carnegie sänker hyran i Husby

D Carnegie sänker hyran i Husby

Uthyrning

21 augusti 2017

Elen kommer från och med år 2018 att mätas separat i 567 lägenheter i D. Carnegie & Co:s lägenhetsbestånd i Järvaområdet i Husby. På så sätt har innehavarna möjlighet att påverka hyran.

Hyresgäster kommer därmed att få möjlighet att både påverka kostnaden för sin lägenhet och miljön.

Upplägget med separat elmätning i varje lägenhet bygger på att hyresgäster initialt enligt en överenskommelse med Hyresgästföreningen får en hyressänkning på 46 kronor per kvadratmeter.

Hyresgäster kan sänka kostnader

En elmätare placeras i varje lägenhet så att hyresgästen själv kan följa sin förbukning och att påverka kostnaden. Kostnade debiteras sedan separat enlig särskild taxa. Detta ger hyresgästen möjlighet att både sänka sina totala kostnader för boendet och att påverka miljön.

Hyresgäster är miljömedvetna

Genom våra årliga kundenkäter med hyresgäster vet vi också att möjligheterna att agera miljömedvetet i sitt boende värderas mycket högt av våra hyresgäster. Att ha en egen elmätare är en viktig förutsättning för att var och en skall kunna påverka sina elkostnader och förutsättningar för en bättre miljö. Nu ger vi hyresgäster denna möjlighet att både spara på miljön och att påverka sina kostnader.

- Vi kommer att informera hyregäster om införandet av denna nya möjlighet att påverka sin elförbrukning och totala boendekostnader. Det sker under hösten 2017 för att sedan införa mätningarna under våren 2018, säger Joe Martarian, regionchef i region Järva för D. Carnegie & Co.

- Vi hoppas nu också på ett positivt mottagande från hyresgästernas sida av det som vi uppfattar som efterfrågat.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se