Previous Next

Credentia bygger bostäder i Norrtälje

Stadsutveckling

7 december 2018

Credentia kommer att utveckla 105 bostadsrättslägenheter. I projektet arbetar de tillsammans med arkitektbyrån Lindberg Stenberg.

Under slutet av 2017 utlyste Norrtälje kommun en markanvisningstävling i Norrtälje hamn – kvarter 15, Smeden. I går togs beslutet av Norrtälje kommuns arbetsutskott att Credentia vunnit markanvisningstävlingen gällande detta kvarter.

Credentia kommer att utveckla 105 bostadsrättslägenheter, lokaler i entréplan, ett underjordiskt garage samt en gemensam takterrass med växthus/pergola för odling och samvaro mellan grannar i kvarteret.

– En spännande utmaning för Credentia, att vara med och förverkliga kommunens vision av Norrtälje Hamn. Ett projekt med stort fokus på innovativa lösningar, hållbarhet samt variation i form av material, taklandskap och detaljer, något som vi tycker att vi lyckats inarbeta på ett väldigt bra sätt i vårt projekt, kvarteret Smeden, säger Marc Micallef, avdelningschef projektutveckling på Credentia.

Gestaltningsförslaget från Credentia är framtaget tillsammans med Lindberg Stenberg arkitekter. Målet har varit att knyta an till Norrtäljes byggnadstradition som en småskalig kvarterstad med variation i form, material och detaljer.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se