Corems nya storförvärv Foto: Pixabay

Corems nya storförvärv

Transaktion

30 april 2019

Genom tre separata affärer förvärvar Corem fastigheter på tre orter. Samtliga är av Corem prioriterade orter, där ett befintligt fastighetsinnehav och egen förvaltning finns.

I Göteborgsområdet förvärvas Törnrosen 5, en obebyggd fastighet med 4 000 kvadratmeter markareal. Fastigheten är grannfastighet till en av Corem ägd fastighet i Mölndal.

Även förvaltningsbeståndet i Jordbro i södra Stockholm utökas, genom förvärv av fastigheten Jordbromalm 6:11. Fastighetens uthyrbara area är ca 4 200 kvadratmeter och utgörs framför allt av lager. Fastigheten är fullt uthyrd.

Samtidigt förvärvas fastigheten Märsta 11:11 i Arlanda stad i norra Stockholm. Märsta 11:11 är en lagerfastighet om ca 3 000 kvadratmeter uthyrbar area, som vid tillträdet kommer vara vakant.

Affärerna görs till ett samlat underliggande fastighetsvärde om cirka 75 mkr. För fastigheten i Göteborg har tillträde redan skett per 9 april 2019, medan fastigheterna i Storstockholm beräknas tillträdas i månadsskiftet juni/juli.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se