Corem uppdaterar finansiella mål
Styrelsen i Corem har nu försett VD Eva Landén med nya finansiella mål.

Corem uppdaterar finansiella mål

Ekonomi

7 maj 2021

Mot bakgrund av uppköpsbudet på Klövern har Corem uppdaterat sina finansiella mål. Ambitionen är bland annat att bolaget ska nå Investment Grade inom två år.

Corem lämnade den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern med avsikt att skapa Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner.

Den övergripande målsättningen för det sammanslagna bolaget är att genom långsiktigt hållbara fastighetsinvesteringar i geografiska lägen med hög tillväxt och med starka kassaflöden ge hög avkastning på eget kapital.

Styrelsen fastställde vid gårdagens styrelsemöte nya finansiella mål:

*Bolaget ska uppvisa en genomsnittlig avkastning på eget kapital om minst 10 procent.

*Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,0 gånger.

*Belåningsgraden ska uppgå till en nivå som möjliggör Investment Grade.

*Bolaget ska nå Investment Grade inom två år.

*Bolaget ska lämna en utdelning om lägst 35 procent av bolagets förvaltningsresultat, med avdrag för utdelning hänförlig till stamaktier av serie D och preferensaktier.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se