Corem upp 20 procent sedan bytet till Large Cap – Att vi nu listas på Large Cap ser vi som ett viktigt steg då det innebär ökad uppmärksamhet hos både analytiker- och journalistkåren, säger Eva Landén, VD på Corem.

Corem upp 20 procent sedan bytet till Large Cap

Ekonomi

17 augusti 2021

Sedan Corem började handlas på Nasdaq Large Cap den 21 juli har bolagets B-aktie stigit med 20,58 procent.

Den 21 juli inleddes handeln med Corems aktie på Nasdaq Large Cap. På Large Cap finns företag med ett börsvärde som överstiger en miljard euro. Corems börsvärde uppgår idag till cirka 28 miljarder kronor.

Corem listades på Nasdaq Mid Cap i januari 2011 och har sedan dess vuxit kontinuerligt.

Corem ersatte Klövern

 Under mars 2021 offentliggjorde Corem ett offentligt uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare i syfte att slå samman bolagen. Per den 24 juni nådde Corem 95 procent ägande i Klövern.

Klöverns aktier har avnoterats från Nasdaq Stockholm med den 20 juli 2021 som sista handelsdag. Och dagen efter ersatte alltså Corem Klövern.

Sammanslagningen av Corem och Klövern skapar ett ledande kommersiellt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner, där Corems portfölj av logistikfastigheter och Klöverns kontorsbestånd skapar en intressant och välbalanserad fastighetsportfölj om 510 fastigheter med ett samlat värde om 76 642 miljoner kronor.

Sedan 30 juni 2021 inkluderas Corem i Global Property Research (GPR) General Index samt GPR 250 Index, som består av de 250 mest likvida börsnoterade fastighetsbolagen i världen.

Stark uppgång sedan listbytet

– Att vi nu listas på Large Cap ser vi som ett viktigt steg då det innebär ökad uppmärksamhet hos både analytiker- och journalistkåren. Det ger oss möjlighet att nå ut bredare samt att Corem blir tillgängligt som placeringsalternativ för fler institutionella investerare och fonder,  säger Eva Landén, VD på Corem.

Sedan Corem började handlas på Large Cap, för en knapp månad sedan, har bolagets B-aktie stigit från 20:65 kronor till 24:90 vid gårdagens börsstängning. Alltså en uppgång på 20,58 procent.

Sedan ett år tillbaka har Corems B-aktie stigit med 32,45 procent och  sedan tre år tillbaka är uppgången 131,67 procent.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se