Corem: Starkt första kvartal efter Klövern-köpet – Under det tredje kvartalet har vi, utan att tappa tempo i den löpande verksamheten, arbetat fokuserat med integrationen av Corem och Klövern, säger Eva Landén, VD på Corem.

Corem: Starkt första kvartal efter Klövern-köpet

Ekonomi

27 oktober 2021

Corem Property ökade intäkterna och förvaltningsresultatet i det tredje kvartalet. Dels som en konsekvens av köpet av Klövern, dels genom fortsatt positiv utveckling i verksamheten.

– Genom förvärvet av Klövern, som konsolideras i Corem från och med den 15 juni, skapas ett ledande kommersiellt nordiskt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Under det tredje kvartalet har vi, utan att tappa tempo i den löpande verksamheten, arbetat fokuserat med integrationen av de båda bolagen, säger VD Eva Landén.

– Kunderbjudandet har breddats till att omfatta såväl kontor och logistik som handel och bostäder. Därtill har vi fått många nya duktiga kollegor att lära känna och många nya välskötta fastigheter att förvalta och vidareutveckla. Jag kan samtidigt med glädje konstatera att vi redovisar ett bra kvartal med positiv nettouthyrning, ett starkt förvaltningsresultat och ett substansvärde (NAV) som förbättrades till 27,21 kronor per aktie.

Eva Landén ser positivt på framtiden för Corem och har ett tydligt framtidsfokus:

– Vårt främsta fokus i det nya sammanslagna bolaget är att färdigställa projekt och minska vakanser. Och det är just uthyrningsarbetet som är den enskilt viktigaste nyckeln till Corems framtida lönsamhet. Vi arbetar också löpande med att säkerställa långsiktig, hållbar och kostnadseffektiv finansiering. Målsättningen är att inom två år komplettera vår BBB- rating från Scope med ytterligare en investment grade-rating från något av de tre stora ratinginstituten.

Summering av Q3 2021 för Corem:

*Hyresintäkterna uppgick till 1 072 miljoner kronor (222).

*Driftnettot uppgick till 768 miljoner kronor (172).

*Förvaltningsresultatet uppgick till 505 miljoner kronor (117).

*Resultatet efter skatt blev 988 miljoner kronor (658).

*Resultat per aktie hamnade på 0,81 kronor (1,87).

*Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 27,21 kronor (20,37).

*Värdeförändringar fastigheter var 733 miljoner kronor (185).

*Nettouthyrningen var 7 miljoner kronor under kvartalet.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se