Corem står fortsatt starka Eva Landén, vd, Corem. Foto: Corem

Corem står fortsatt starka

Ekonomi

23 oktober 2018

I delårsrapporten visar bolaget på starka siffror och en fortsatt god utvecklingspotential för framtiden.

 

Flera stora köp och en ökning av samtliga poster blev det för Corem som presenterade sin delårsrapport under morgonen.

Bland annat har intäkterna stigit till 704 miljoner kronor tillsammans med starka värdeförändringar på fastigheterna.

Resultatet för året steg med över 100 miljoner och bolagets vd Eva Landén är nöjd:

– Trenden med en stor och stadigt växande efterfrågan på logistikfastigheter i citynära lägen är tydlig. Lägen som gör det praktiskt möjligt för våra kunder att driva och utveckla sin affär oavsett om de arbetar mot företag eller privatpersoner, säljer varor/installationstjänster till hantverkare som snabbt ska kunna nå sina egna kunder runt om i staden, eller driver en e-handel med leverans till privatpersoner. En framgångsfaktor är god kännedom om marknaden och om nya handelsmönster. Vårt kunnande och engagemang gör att vi kan leverera smarta lösningar till våra kunder. Vi fortsätter bygga volym i de starka storstadsregionerna. Årets förvärv, avslutade och pågående projekt om närmare 160 000 kvadratmeter skapar potential för en fortsatt positiv resultatutveckling.

Av Redaktionen

Faktaruta

Corems januari/september 2018:

  • Intäkterna ökade till 704 mkr (677).
  • Driftsöverskott för perioden ökade till 543 mkr (535).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 280 mkr (285).
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 290 mkr (147) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 42 mkr (63).
  • Resultat efter skatt uppgick till 744 mkr (638), motsvarande 1,89 kr per stamaktie (1,56).
  • Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 12 532 mkr (11 539).
  • Under perioden har nio fastigheter förvärvats i Göteborg, Jönköping och Malmö till ett fastighetsvärde om 494 mkr. Investeringar om 262 mkr har gjorts i ny-, till- och ombyggnationer.

Källa: Corem

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se