Corem säljer två fastigheter för 163 mkr

Corem säljer två fastigheter för 163 mkr

Transaktion

2 december 2021

Corem säljer två fastigheter i Svedala och Sollentuna för 163 mkr.

I två separata transaktioner har Corem tecknat avtal om att sälja fastigheterna Svedala 306:9 och Sollentuna Ekplantan 1 för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 163 mkr.

Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 20 200 kvm och utgörs till största del av lagerytor.

Fastigheten i Svedala planeras att frånträdas den 7 december 2021 medan fastigheten i Sollentuna planeras att frånträdas den 16 december 2021.

Corems legala rådgivare i samband med försäljningarna var Walthon Advokater.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se