Corem säljer i Mölndal
Bild: Unsplash

Corem säljer i Mölndal

Transaktion

5 februari 2024

Corem har tecknat avtal om försäljning av två fastigheter i Mölndal till ett underliggande fastighetsvärde om 90 mkr, vilket är i linje med bokfört värde. Köpare är KAB Fastigheter.

Fastigheterna, Pottegården 2 och Pottegården 4, har en total uthyrningsbar area om cirka 6 700 kvm och ett totalt hyresvärde om cirka 7,6 mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 87 procent och utgörs huvudsakligen kontors- och lagerytor.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se