Corem säljer för närmare halv miljard

Corem säljer för närmare halv miljard

Transaktion

17 mars 2023

I två separata affärer har Corem tecknat avtal om försäljning av två fastigheter för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 467 mkr.

Fastigheten Järfälla Veddesta 2:43 har en uthyrningsbar area om 19 270 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för produktion, kontor och lager. Hyresvärdet uppgår till cirka 90 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 99 procent.

Fastigheten Sigtuna Rosersberg 11:151 utgörs av en obebyggd tomt.

Affärerna görs som bolagsförsäljningar och bedöms, efter återföring av uppskjuten skatt, inte ha någon resultatpåverkan för Corem.

Fastigheten Järfälla Veddesta 2:43 frånträds idag, den 16 mars 2023, och fastigheten Sigtuna Rosersberg 11:151 frånträddes den 15 mars 2023.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se