Corem säljer för 3,9 miljarder

Corem säljer för 3,9 miljarder

Transaktion

13 november 2023

Corem har idag tecknat avtal om försäljning av två fastigheter i Köpenhamn till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 3 900 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

Den ena fastigheten, känd som Codanhuset, är belägen på Gammel Kongevej 60 och har en uthyrningsbar area om cirka 30 300 kvm. Den andra fastigheten är belägen på Kalvebod Brygge 32 och har en uthyrningsbar area om cirka 31 000 kvm. Hyresvärdet uppgår till 171 mkr vilket utgör 59 procent av Köpenhamnsbeståndets totala hyresvärde. Båda fastigheterna är fullt uthyrda.

- Det är glädjande att se att det i dessa tider finns en god efterfrågan på högkvalitativa kontorsfastigheter. Detta är en av de största fastighetstransaktionerna i Danmark under året, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Corem.

Efter avdrag för uppskjuten skatt, transaktionskostnader och återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt är bedömningen att ingen resultateffekt uppstår i kvartal 4 2023.

Frånträde är planerat till den 29 november 2023.

Denna försäljning utgör den andra av de fyra avsiktsförklaringar som kommunicerades den 20 oktober 2023.

Corems rådgivare har varit CBRE, Kromann Reumert och Breinholt Consulting.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se