Corem säljer en fastighet i Västerås för 116 mkr

Corem säljer en fastighet i Västerås för 116 mkr

Transaktion

16 juni 2022

Corem har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Inge 10 i Västerås till ett underliggande fastighetsvärde om 116 mkr.

Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 5 900 kvm och utgörs av en blandning av bostäder, butiker och hotell.

Fastigheten frånträds idag den 15 juni 2022.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se