Corem renodlar och säljer för 420 mkr – Försäljningarna är ytterligare ett steg i Corems renodling och omallokering till mer prioriterade segment och tillväxt, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Corem.

Corem renodlar och säljer för 420 mkr

Transaktion

16 december 2021

Corem säljer fastigheter i Västerås, Borås och Hallstahammar för 420 miljoner kronor. Peab är en av köparna.

I tre separata affärer har Corem tecknat avtal om att sälja fastigheterna Västerås Köpmannen 5, Borås Bromsen 3, Borås Bromsen 4, Borås Spindeln 13 och Borås Spindeln 14, samt tomträtten till Hallstahammar Nickeln 2, för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 420 mkr.

Den sammanlagda uthyrningsbara arean uppgår till cirka 41 000 kvm och består till största del av handelsytor.

– Försäljningarna är ytterligare ett steg i Corems renodling och omallokering till mer prioriterade segment och tillväxt, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Corem.

Frånträde av Bromsen 3, Bromsen 4, Spindeln 13 och Spindeln 14 är planerat till den 1 februari 2022, följt av Köpmannen 5 den 25 februari 2022 samt Nickeln 2 den 1 juni 2022.

Peab köper Knallerian

En av köparna är Peab som tecknat avtal med Corem om att förvärva köpcentret Knallerian med de fyra fastigheter i handelsområdet Knalleland i Borås till ett underliggande fastighetsvärde om 110 miljoner kronor.

De fyra fastigheter har en total area på 15 165 kvadratmeter.

Den uthyrbara ytan uppgår till närmare 23 000 kvadratmeter och har idag omkring 40 hyresgäster. Det finns ett positivt planbesked för utveckling av området och Borås stad har utpekat det som ett fokusområde för utveckling av bostäder, i linje med stadens vision för området.

Peab kommer att fortsätta driva köpcentret parallellt med utvecklingen av området.

– Peab har länge varit engagerat i Borås utveckling och vi har goda erfarenheter av att arbeta tillsammans med Borås stad i stadsutvecklingsfrågor. Som lokal samhällsbyggare är den här typen av utvecklingsmöjligheter helt i linje med vår strategi. Med våra fyra affärsområden kan vi ta ett samlat grepp om området och utveckla det på bästa sätt, säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

Tillträde och betalning beräknas ske den 1 februari 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se