Corem renodlar i Sverige och fördubblar i Danmark

Corem renodlar i Sverige och fördubblar i Danmark

Transaktion

6 augusti 2014

Corem har avyttrat fastigheter i Trollhättan, Vänersborg samt Stockholm. Företaget har dessutom fördubblat sitt fastighetbestånd i Danmark. 

Corem fortsätter att renodla fastighetsbeståndet och har avyttrat fastigheter i Trollhättan, Vänersborg samt Stockholm. Fastigheterna omfattar ca. 12 500 kvm och köpeskillingen uppgår till ca. 60 miljoner kronor.

Med dessa avyttringar lämnar Corem orterna Trollhättan och Vänersborg. 

Dessutom har företaget förvärvat 23 500 kvm logistikyta i Roskilde, strax utanför Köpenhamn. Fastigheten, som är under produktion, beräknas färdigställas till hösten med tänkt tillträde 3 november 2014. I samband med tillträdet tecknar DSV ett tioårigt hyresavtal, vilket omfattar hela fastigheten.

”Vi har under en lång tid tittat på och utvärderat ett flertal potentiella affärer i Danmark för att stärka upp vår närvaro i Öresund och genom detta förvärv dubblerar vi vår befintliga portfölj i Köpenhamnsregionen. Efter förvärvet äger och förvaltar Corem cirka 45 000 kvm i Danmark, med en genomsnittlig hyresduration om tio år. Vi är även stolta över att kunna presentera DSV, en global och betydande logistikaktör, som vår hyresgäst och vi ser fram emot samarbetet.” säger Eva Landén, VD på Corem.

För mer information om Malmös och Lunds fastighetsutveckling, se konferens: Malmös Fastighetsmarknad: 65 Miljarder i utvecklingspotential.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Corem Property Group, 

För övrig information, kontakta: 

Eva Landén, VD för Corem, Email: eva.landen@corem.se