Corem: Rekordresultat och offensiv framtidsplan – Vi redovisar dessutom vårt bästa kvartal hittills från fastighetsrörelsen, säger Corems VD Eva Landén.

Corem: Rekordresultat och offensiv framtidsplan

Ekonomi

30 april 2021

– Jag ser stora möjligheter med att kunna utveckla Corems och Klöverns fastighetsbestånd genom fortsatta förvärv och investeringar i det befintliga beståndet.

Det säger VD Eva Landén i samband med bolagets Q1-rapport.

– Första kvartalet 2021 har varit ett mycket aktivt kvartal för Corem. Vi har lagt bud på Klövern och vi redovisar dessutom vårt bästa kvartal hittills från fastighetsrörelsen. Vårt fastighetsbestånd ökar i attraktionskraft i takt med att vi ser ett tilltagande behov av citynära logistik. Nettouthyrningen under perioden var fortsatt positiv och uppgick till 10 mkr och vårt förvaltningsresultat ökade med 34 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vårt substansvärde NAV har under de senaste tolv månaderna ökat med 27 procent och uppgår nu till 23,54 kronor per aktie, kommenterar Eva Landén.

Summering av Q1 2021 för Corem:

• Förvaltningsresultatet uppgick till 157 mkr (117), en ökning med 34 procent.

• Intäkterna uppgick till 258 mkr (223), en ökning med 16 procent. I jämförbart bestånd ökade intäkterna med 7 procent.

• Den ekonomiska uthyrningsgraden har ökat och uppgick till 93 procent (91).

• Driftsöverskottet uppgick till 184 mkr (166), en ökning med 11 procent. I jämförbart bestånd ökade driftsöverskottet med 2 procent.

• Värdeförändringar fastigheter uppgick till 481 mkr (81).

• Värdeförändringar finansiella placeringar uppgick till -191 mkr (-1 633).

• Resultat efter skatt uppgick till 409 mkr (-1 402), motsvarande 1,14 kronor per stamaktie (-4,13).

• Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 14 811 mkr (14 002), efter förvärv av två fastigheter och ny-, till- och ombyggnationer om 128 mkr.

• Värdet på finansiella placeringar i noterade aktier uppgick till 4 355 mkr (4 347).

• Substansvärde (NAV) per stamaktie uppgick till 23,54 kr, jämfört med 22,22 kr per 31 december 2020.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se