Corem och ALM startar nytt bostadsbolag – Vi ser att det finns stor potential i våra byggrätter vad gäller utveckling av hyresbostäder. Genom samarbetet med ALM Equity ökas potentialen ytterligare, säger Corems VD Eva Landén.

Corem och ALM startar nytt bostadsbolag

Bostäder

23 november 2021

Corem och ALM har tecknat en avsiktsförklaring för att skapa ett gemensamt bolag, vars syfte är att utveckla yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder för egen förvaltning.

Det gemensamma bolaget planeras omfatta dels befintliga förvaltningsfastigheter och dels byggrätter för framtida utveckling av uppskattningsvis cirka 24 000 bostäder i Stockholmsområdet och Mälardalen.

Bolaget har som målsättning att skapa fortsatt tillväxt och kan utökas till att bestå av fler fastighetsägare. Parterna avser att notera det gemensamma bolaget.

– Vi ser att det finns stor potential i våra byggrätter vad gäller utveckling av hyresbostäder. Att skapa ett bolag dedikerat till den utvecklingen synliggör de värden som finns och genom samarbetet med ALM Equity ökas potentialen ytterligare. För Corems del lyfter vi samtidigt fokus på kommersiella fastigheter och tar fortsatta steg avseende investment grade, säger Corems VD Eva Landén.

– Vi har arbetat intensivt med att bygga upp en ny förvaltningsaffär runt våra byggrätter. Vi är glada att tillsammans med Corem kunna skapa ett gemensamt bolag som kan bli en av Sveriges största bostadsförvaltare på sikt, säger Joakim Alm, VD ALM Equity.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se