Corem löser obligationslån
Foto: Riksbanken

Corem löser obligationslån

Ekonomi

26 februari 2018

Bolaget meddelar att de kommer att förtidsinlösa samtliga utestående 2015/2018 Obligationer med maximalt 750 miljoner.

 

Corem emitterade den 1 april 2015 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta om maximalt 750 miljoner kronor. Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående 2015/2018 Obligationer.

I enlighet med villkoren för 2015/2018 skickade Corem under förra veckan underrättelser till obligationsinnehavarna att Corem förtidsinlöser samtliga utestående obligationer. Varje 2015/2018 obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 100,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen.

Betalning sker till alla som den 14 mars 2018 är registrerade i skuldboken som ”Noteholder” i enlighet med villkoren för 2015/2018 Obligationerna. Inlösendagen är bestämd till den 21 mars 2018. Sista dag för handel med dessa obligationer är planerad till den 12 mars 2018.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se