Corem lägger bud på Klövern för 19,5 miljarder – En sammanslagning av Corem och Klövern skapar synergier som uppskattas till cirka 200 miljoner kronor årligen, säger Corems styrelseordförande Patrik Essehorn.

Corem lägger bud på Klövern för 19,5 miljarder

Ekonomi

29 mars 2021

Corem lägger ett uppköpsbud på Klövern. Det sammantagna värdet på budet är cirka 19,5 miljarder kronor.

Rutger Arnhult har knappt fått styrelseklubban i Castellum i sin hand, när han nu vill slå samman Corem och Klövern till en ny riktig tungviktare på den svenska fastighetsmarknaden. Arnhult är huvudägare både i Corem och Klövern. I Corems offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern erbjuder man att förvärva samtliga utestående stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier i Klövern mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem.

Erbjudandet totalt värt 19,5 miljarder

Erbjudandet motsvarar ett vederlag om cirka 16,5 kronor per stamaktie samt 323,0 kronor per preferensaktie i Klövern vid tidpunkten för erbjudandet, baserat på stängningskurserna för respektive bolags stamaktier av serie A och serie B samt preferensaktier per 26 mars 2021. Det sammantagna värdet av uppköpserbjudandet blir därmed cirka 19,5 miljarder kronor.

Synergier på 200 miljoner årligen

Patrik Essehorn, styrelseordförande i Corem kommenterar budet på följande vis:

– Genom att kombinera Corems starka portfölj av logistikfastigheter med Klöverns fokuserade kontorsbestånd skapar vi ett av Nordens största fastighetsbolag med ett brett produkt- och kunderbjudande. Affären ger Klöverns aktieägare en möjlighet att vara med på ett framtida gemensamt värdeskapande, med en kombination av starka kassaflöden, bred projektportfölj och förstärkt kundbas, samtidigt som affären skapar synergier som uppskattas till cirka 200 miljoner kronor årligen. Storleken på det sammanslagna bolaget förväntas leda till ett utökat intresse från såväl svenska som utländska investerare och skapar förutsättningar för en förbättrad kreditprofil med målsättningen att erhålla en rating motsvarande investment grade. Därtill skapas en koncern med en affärsdriven och erfaren organisation.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se