Corem köper för över 100 miljoner
Eva Landén, vd, Corem

Corem köper för över 100 miljoner

Transaktion

9 juli 2018

Corem expanderar i Göteborgsområdet genom förvärv av två fastigheter. Allt i linje med bolagets strategi.

Fastigheten Neongasen 2 i Åbro inkluderar lagerlokaler om cirka 2 400 kvadratmeter uthyrbar area. Fastighetens markareal är knappt 9 000 kvadratmeter.

Hyresvärdet är cirka 1,9 miljoner kronor per år och uthyrningsgraden är 80 procent.

Högsbo 38:3 i Sisjön är en fullt uthyrd lagerfastighet om cirka 5 250 kvadrarmeter uthyrbar area. Hyresvärdet är cirka 5,7 miljoner kronor per år. Genomsnittlig återstående hyrestid är cirka 5 år.

Förvärvet av de två fastigheterna görs till ett underliggande fastighetsvärde om 103 miljoner kronor.

Corem har samtidigt sålt fastigheterna Montören 1 och 2 i Köping, till ett underliggande fastighetsvärde om 68 miljoner kronor. Försäljningen har skett i bolagsform. Frånträde respektive tillträde till fastigheterna har skett första veckan i juli.

– Vi har genom åren renodlat vår portfölj utifrån lokalslag och geografi. Dessa transaktioner är en naturlig fortsättning på det arbetet. I Köping säljer vi vår enda enhet, samtidigt som vi bygger på vår fastighetsportfölj i Region Väst. Fastigheten i Sisjön är en förvaltningsfastighet som blir ett bra komplement till vårt övriga bestånd i Högsbo/Sisjön. Fastigheten i Åbro är mer av en projektfastighet, som skapar möjligheter och synergier tillsammans med vår grannfastighet i området, säger Eva Landén, vd på Corem.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se