Corem kontrollerar 95 procent av Klövern Corems vd Eva Landén blir ny vd i Klövern, mot bakgrund av Corems uppköp.

Corem kontrollerar 95 procent av Klövern

Ekonomi

28 juni 2021

Klövern ansöker om avnotering från Stockholmsbörsen och utser Corems vd Eva Landén till ny vd, mot bakgrund av Corems uppköp. Detta sedan  Corem nu kontrollerar cirka 95,0 procent av de utestående aktierna i Klövern.

Corem förlänger acceptperioden och påkallar inlösen av minoritetsaktier i Klövern.

Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Corem efter den förlängda acceptperioden som avslutades 23 juni 2021 innehar totalt cirka 95,0 procent av de utestående aktierna i Klövern, motsvarande cirka 94,5 procent av rösterna.

Corem förlänger acceptperioden för erbjudandet till och med den 18 augusti 2021 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Corem avser att påkalla inlösen av minoritetsaktierna i Klövern. Efter utgången av den initiala acceptperioden den 11 juni 2021 kontrollerade Corem totalt 79 691 706 stamaktier av serie A, 839 362 431 stamaktier av serie B samt 14 399 212 preferensaktier, motsvarande cirka 89,1 procent av det utestående aktiekapitalet och cirka 90,8 procent av rösterna i Klövern.

Under den förlängda acceptperioden har 479 406 stamaktier av serie A, 61 113 323 stamaktier av serie B samt 450 987 preferensaktier i Klövern lämnats in i rbjudandet (motsvarande cirka 5,9 procent av det utestående aktiekapitalet och 3,7 procent av rösterna i Klövern).

Corem har inte förvärvat några aktier i Klövern (eller andra finansiella instrument som ger finansiell exponering mot aktier i Klövern) utanför erbjudandet, under den förlängda acceptperioden. Per idag innehar Corem därmed totalt 80 171 112 stamaktier av serie A, 900 475 754 stamaktier av serie B samt 14 850 199 preferensaktier, motsvarande cirka 95,0 procent av det utestående aktiekapitalet och cirka 94,5 procent av rösterna i Klövern.

Eftersom Corem nu kontrollerar mer än 90 procent av de utestående aktierna i Klövern avser Corem att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier i Klövern som inte lämnats in i erbjudandet.

Vidare avser Corem begära att Klövern ansöker om att Klöverns aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Klöverns aktier på Nasdaq Stockholm kommer offentliggöras av Klövern efter att det fastställts av Nasdaq Stockholm. Eftersom Erbjudandet är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se