Corem hyr ut i Malmö
Foto: PIxabay

Corem hyr ut i Malmö

Uthyrning

20 december 2019

Corem har under det senaste kvartalet gjort ett flertal uthyrningar i Malmöområdet, där de tre största uthyrningarna omfattar sammanlagt totalt 16 400 kvm.

I fastigheten Sadelgjorden 1, Malmö, har Corem tecknat hyresavtal omfattande 8 000 kvm med Candypeople, en distributör av svenskt godis som grundades i Malmö 1982 och idag utvecklar produkter produkter för såväl den svenska och internationella marknaden. Hyreskontraktet har en löptid på 4 år, och hyresgästen kommer tillträda lokalerna 1 januari 2020.

String Furniture AB har förlängt och utökat sitt hyresavtal i fastigheten Kajan 37 i Limhamn. String Furniture, som tidigare hyrt 2 600 kvm expanderar med ytterligare 800 kvm och kommer nu hyra 3 400 kvm. Hyresavtalet är 4-årigt och börjar gälla från 1 april 2020.

I Måseskär 5, en fastighet som är belägen inom Corems bestånd i Östra Hamnen, Malmö, har Corem tidigare under året tecknat hyresavtal med Coop avseende 5 000 kvm kyllager på ett 5-årigt hyresavtal. Coop är en av Sveriges största aktörer inom dagligvaruhandeln. Inflytt har skett under november 2019.

- Vi har under den senaste tiden sett en stor efterfrågan på våra lokaler i Malmö, avseende såväl större och något mindre lokaler. Det är mycket roligt att kunna vara med och tillhandahålla lokaler som stödjer framgångsrika företag med tillväxt, och vi ser fram emot att bygga ett långsiktigt och gott samarbete tillsammans, säger Eva Landén, VD på Corem.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se