Corem gör stort markförvärv i Rosersberg
Corem köper ett omfattande markområde med byggrätt i Rosersberg av Rosenqvist.

Corem gör stort markförvärv i Rosersberg

Transaktion

6 april 2021

Corem stärker positionen i norra Stockholm genom ett omfattande markförvärv Rosersberg.

Förvärvet avser fastigheten Rosersberg 11:151 i Sigtuna, bestående av oexploaterad mark med en tomtareal om cirka 16 500 kvadratmeter.

Gällande detaljplan tillåter blandad användning av kommersiell karaktär, inom såväl lager/logistik som kontor, handel och övrig service.

Planen medger en byggrätt om drygt 40 000 kvadratmeter BTA, intill E4:an med bra skyltläge.

– Förvärvet stärker vårt kunderbjudande i Stockholmsområdet och kompletterar befintligt bestånd väldigt bra. Efterfrågan på lokaler är hög i regionen och den nya fastigheten innebär stora utvecklingsmöjligheter i ett område med mycket bra kommunikationsläge, säger Eva Landén, VD på Corem.

Säljare är Rosenqvist Fastigheter, vars VD Mattias Lindqvist kommenterar affären:

– Denna affär är strategiskt rätt utifrån vår vision om fortsatt verksamhetsutveckling i Rosersberg och vi är väldigt glada att tillsammans med Corem fortsätta skapa mervärde för övriga aktörer i ett av Stockholms mest intressanta verksamhets- och logistikområden.

Tillträde sker 1 juli 2021. Corems legala rådgivare i samband med förvärvet var Walthon Advokater.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se