Corem förvärvar i Halmstad

Corem förvärvar i Halmstad

Transaktion

5 december 2013

Corem utökar fastighetsbeståndet i Halmstad, Region Syd, förvärvar 7 500 kvm. 

Corem utökar sitt fastighetsbestånd i Halmstad, Region Syd, genom förvärv av fastigheten Fällan 3. Fastigheten är belägen i Larsfrids industriområde och har en uthyrbar area om ca. 7 500 kvm, varav merparten utgörs av lager- och butiksytor. 

Fastigheten är, till största del, uthyrd till företag verksamma inom livsmedelsbranschen. Säljare är AB Åkers Styckebruk och fastigheten tillträds omgående.

"Detta är vårt andra förvärv i Halmstad under 2013 och är ett strategiskt komplement till vår befintliga Halmstadsfastighet. Genom att förvärva grannfastigheten har vi nu cirka 37 000 kvm uthyrbar area i Halmstad och ser fram emot att samarbeta med våra nya hyresgäster", säger Eva Landén, VD på Corem.

Se även konferens om Due Dilligence vid förvärv av fastigheter.

Faktaruta

Newsec har varit säljrådgivare i transaktionen.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Corem, 

För övrig information, kontakta: 

Eva Landén, VD Corem Property,Tel: 08-503 853 33, Email: eva.landen@corem.se