Corem förvärvar för 181 miljoner i Mölnlycke i Göteborg

Corem förvärvar för 181 miljoner i Mölnlycke i Göteborg

Stadsutveckling

5 februari 2014

Corem gör nu ytterligare ett förvärv i Mölnlycke logistikpark för sammanlagt 181 miljoiner, som ligger i utmärkt läge mellan Göteborg och Landvetter. Säljare är Mölnlycke Logistikpark AB.

Transaktionen omfattar två nyuppförda byggnader som uppfyller kraven för Green Building Certifiering. Fastigheten har en total uthyrbar area om 17 000 kvm och affären har ett underliggande fastighetsvärde om 181 miljoner.

"Det här är en strategiskt viktig affär för Corem. Vi har som uttalad målsättning att stärka vår närvaro i Göteborgsregionen och Mölnlycke logistikpark har ett utmärkt geografiskt läge. Fastigheterna är också byggda med en hög standard, vilket innebär att de är attraktiva för långvarig närvaro av hyresgästerna och det är viktigt för oss." säger Eva Landén, VD för Corem.

Efter förvärvet innehar Corem totalt 35 500 kvm uthyrbar area till ett marknadsvärde om drygt 350 miljoner i Mölnlycke logistikpark. De tillkommande byggnaderna rymmer fyra hyresgäster — Pilkington, BIBAB (Spendrups distributionsbolag), Easton Sports och Apoteket AB med långa hyresavtal på upp till 15 år.

För mer information, se konferens: Retailfastigheter 2014-2018: Utveckling och Investering.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Corem Property, 

För övrig information, kontakta:  

Eva Landén, VD för Corem, Tel: 08-503 853 33, Email: eva.landen@corem.se