Corem förhandlar hyreskontrakt om 73 000 kvm med Ericsson

Corem förhandlar hyreskontrakt om 73 000 kvm med Ericsson

Transaktion

31 mars 2014

Corem har omförhandlat samtliga gällande hyresavtal med bolagets största hyresgäst, Ericsson. Kontraktsvärdet uppgår till drygt 200 miljoner kronor.

Hyresomförhandlingarna mellan Ericsson och Corem omfattar tre fastigheter i Katrineholm, Kumla och Borås. Totalt omfattar kontrakten ca. 73 000 kvm med en genomsnittlig kontraktstid om ca. fem år.

Det sammanlagda kontraktsvärdet uppgår till drygt 200 miljoner kronor. Under hyresprioden kommer Ericsson successivt att frånträda ca. 8 000 kvm. De frånträdda ytorna är till största del hänförliga till fastigheten i Kumla där Corem bedömer uthyrningspotentialen som mycket god.

För mer information om drift och hållbarhet av fastigheter, se World in Property konferens: Fastighetsförvaltning 2014-2018.

"Vi är väldigt nöjda över att kunna offentliggöra våra omförhandlade Ericssonkontrakt. De nya kontrakten ger en ökad stabilitet i våra hyresintäkter och bidrar till en förbättrad kontraktsduration för hela bolaget. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Ericsson", säger Eva Landén, VD för Corem.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Corem, 

För övrig information, kontakta: 

Eva Landén, VD för Corem Property Group, Tel: 08-503 853 33