Corem expanderar i Borås och i Sörmland

Corem expanderar i Borås och i Sörmland

Stadsutveckling

19 september 2017

Först var det Hornbach och nu Bevego. Corem har skrivit ett nytt hyresavtal i handelsområdet som bolaget håller på att bygga upp. Samtidigt skriver de avtal med Landstinget i Sörmland.

 

Corem har tecknat ett hyresavtal med Bevego på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar ett nytt handelsområde för butiker inom yrkeshandeln.

Hyreskontraktet löper över 10 år och har ett kontraktsvärde om cirka 22 miljoner. Den nya byggnaden, som är på 2 550 kvadratmeter, beräknas vara klar för inflyttning under hösten 2018.

Bevego är ett av landets ledande grossist- och handelsföretag inom byggplåt, teknisk isolering och ventilation och ingår i den världsomspännande byggmaterialkoncernen Saint-Gobain.

- Att bara någon månad efter tecknandet med vår första hyresgäst kunna presentera ännu en stor aktör som hyresgäst känns väldigt positivt. Det stärker vår tilltro till satsningen på handelsområden för yrkesbutiker och att nu även få välkomna BEVEGO ser vi som en mycket spännande start, säger Eva Landén, vd Corem.

Skruven 3 är placerad intill riksväg 40, där Bevego nu blir andra hyresgäst vid sidan av Hornbach i ett handelsområde som är inriktat mot yrkeshandeln.

När området är färdigutbyggt beräknas det omfatta närmare 20 000 kvadratmeter, med butikslokaler i varierande storlek. Stor hänsyn kommer tas till områdets logistik för att underlätta såväl för kundflöden som varutransporter.

Entreprenadavtal har också tecknats med Wästbygg AB avseende uppförandet av byggnad och markområden.

Samtidigt har bolaget tecknat ett nytt 20-årigt hyresavtal med Landstinget Sörmland, gällande cirka 1 700 kvadratmeter i Katrineholm.

Lokalerna för Nävertorps Vårdcentral som är belägna på Västgötagatan i Katrineholm och tidigare inhyste Ericsson, anpassas för den nysatsning som Landstinget Sörmland gör. Inflyttningen är beräknad att ske under sommaren 2018.

-Vi ser fram emot att vara del i den långsiktiga satsning som Landstinget Sörmland gör i Katrineholm, och att utveckla vår fastighet Rådmannen 3. Vi ser en potential i fastigheten och dess läge i Katrineholm, där Landstingets etablering är ett bra kvitto på detta, säger Eva Landén.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se